OU pole v certifikátech bude zrušeno

Na základě hlasování CA/Browser fóra SC47v2 bude v certifikátech od 1. září 2022 ukončena podpora pole Organizační jednotka (OU). CA Sectigo tuto podporu ukončí již od 1. července.

Důvodem rozhodnutí byl stav, kdy nedošlo ke  konsensu pro způsob validace pole „subject:organizationalUnitName“. Jedná se totiž o interní údaj společnosti, který postrádá důvěryhodné externí informační zdroje pro použití certifikační autoritou. V důsledku toho nelze data pole organizační jednotky ověřit a může obsahovat téměř jakýkoli text, který se zákazník rozhodl vložit. Odstranění pole tento problém eliminuje.

Tato změna se dotkne všech veřejných SSL/TLS certifikátů s rozšířenou validací (EV) a OV (Organizational Validation) a také CODE certifikátů.