SSL certifikáty již pouze na 2 roky

SSL certifikáty vydávané důvěryhodnými certifikačními autoritami budou od 1. března 2018 vydávány pouze na maximálních 825 dnů. Nebude tedy dále možné objednat DV nebo OV SSL certifikát na 3 roky. Zelené EV certifikáty jsou již vystavovány s platností maximálně 2 roky. Častější verifikace a zkrácení období má umožnit rychlejší nasazení případných změn v problematice SSL/TLS.

 

CA/B Fórum, hlasování Ballot 193 – 825-day Certificate Lifetimes 

TLS/SSL certifikáty vystavené do 28. února 2018 s platností 3 roky budou stále platné s expirací za 3 roky. Po tomto datu však jakékoliv REISSUE (znovuvystavení) certifikátu bude maximálně na 835 dnů. Pokud tedy bude certifikát vystaven 15. ledna 2018 na 3 roky do 15. ledna 2021 a například 20. května 2018 provedeno reissue, nová platnost bude pouze do 22. srpna 2020! Zkrácení období bude bez kompenzace.
Tuto situaci by si měli ošetřit také všichni zákazníci, kteří budou nuceni obnovit starší certifikáty značek rodiny Symantec z důvodu vyřazení důvěryhodnosti v prohlížeči Chrome.

Certifikační autority v nabídce

 

Proč 825 dnů?

Počet dnů za 2 roky je přibližně 720. Důvodem proč byl stanoven počet 825 je ten, že obnovu certifikátu je možné provést 90 dnů (3 měsíce) dopředu. Tak nebude docházet ke zkracování uhrazeného období. Současně mají CA možnost nabídnout nějaký měsíc jako bonus ke svým marketingovým strategiím.