BIOS

BIOS – Basic Input/Output System (Základní vstupně-výstupní) systém.
Je uložen v nepřepisovatelné paměti ROM, obsahuje instrukce pro zavedení operačního systému. BIOS se skládá z instrukcí nízké úrovně, které zajišťují ovládání monitoru, klávesnice,
disků a dalších jeho součástí. Nastavení provedené pomocí BIOSu se ukládá do paměti CMOS.