Browser

Browser nebo-li webový prohlížeč. Je to program, který slouží k prohlížení webových stránek. Program umožňuje komunikaci se serverem a zpracování přijatého kódu (HTML, XHTML, XML apod.), který podle daných standardů zformátuje a zobrazí webovou stránku. Mezi nejznámější prohlížeče patří programy Chrome, Mozilla Firefox a Opera.