Byte

Byte (čti bajt) je jednotka množství informace používaná v informatice – 1 Byte (B) = 8 bitů. Má rozsah 2^8 tj. 256 hodnot od 0 do 255.
Velikost dat se uvádí nejčastěji v Kilobyte (KB), Megabyte (MB), Gigabyte (GB), Terabyte (TB).
http://cs.wikipedia.org/wiki/Byte