HTTPS

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) je internetový protokol zajišťující zabezpečenou komunikaci na síti. HTTPS rozšiřuje protokol HTTP spolu s protokolem TLS. HTTPS je využíván především pro komunikaci webového prohlížeče s webovým serverem. Zajišťuje autentizaci, důvěrnost přenášených dat a jejich integritu. Standardní port na straně serveru je 443 TCP.