W3C

W3C (World Wide Web Consorcium) je mezinárodní konsorcium pro společný vývoj standardů pro www. Založeno bylo v roce 1994.
Před založením konsorcia nabízely různé firmy různé upravené verze jazyka HTML které byly nekompatibilní s verzemi od ostatních výrobců. Konsorcium sjednotilo verze od různých výrobců a dohodlo se s nimi na
základních principech a komponentách nových standardů.

Web: www.w3.org