ASCII

ASCII je anglická zkratka pro American Standard Code for Information Interchange, což je americký standardní kód pro výměnu informací. Jde o kódovou tabulku která definuje znaky anglické abecedy a další  znaky používané v informatice. Kód ASCII je podle původní definice sedmibitový, obsahuje tedy 128 platných znaků.
http://cs.wikipedia.org/wiki/ASCII