Online generátor CSR a privátního klíče

V administraci SSL/TLS certifikátů jsme rozšířili menu o položku Nástroje, kde nově najdete nabídku CSR Generátor, který umožňuje vygenerovat Certificate signing request (CSR) a privátní klíč. V generátoru je možné zadat doménu [CN], organizaci [O], město [L] a oddělení [OU], klíče se generují o velikosti 2048 bitů.

CSR Generátor

CSR Generátor slouží k vytvoření žádosti o SSL certifikát a k ní je také generován odpovídající privátní klíč. Existují různé možnosti generování žádosti a klíče, buď přímo na serveru, na vlastním počítači pomocí OpenSSL nebo lze nalézt na internetu různé generátory CSR on-line. Při generování klíčů na internetu buďte však obezřetní, kterou službu využijete. Privátní klíč by měl být vždy pečlivě uchováván a kromě správce domény nebo administrátora serveru by jej nikdo jiný neměl obdržet. U veřejných služeb bohužel tuto garanci nelze zajistit, navíc některé generátory umisťují do položky Organizational unit [OU]: oddělení společnosti vlastní reklamní text a neumožňují jej změnit. Proto si vždy obsah žádosti před odesláním do certifikační autority raději ověřte například v nástroji Check your CSR od CA DigiCert.

Zadávané informace v žádosti o certifikát

Pro vygenerování je nutné zadat pouze základní informace. Výstupem je žádost a privátní klíč v textovém formátu PEM, který je vhodné uložit do dvou souborů csr.txt a key.txt. Jelikož často generujeme klíče pro různé domény, doplňujeme názvy souborů o doménu, například sslmentorcz-csr.txt a sslmentorcz-key.txt.

  • Common name [CN]: název domény -> www.domenaxyz.cz
  • Organization [O]: přesné jméno firmy, majitele domény -> Web security s.r.o.
  • Organizational unit [OU]: oddělení společnosti -> internet / e-shop / it / …
  • City/locality [L]: město -> Brno
  • State/province [S]: stát, provincie -> Czech republic
  • Country/region [C]: kód země podle normy ISO -> CZ

On-line CSR generátor je našim zákazníkům k dispozici v administraci certifikátů. Hodí se například při obnově certifikátu během platnosti (REISSUE), které nabízíme našim zákazníkům zdarma.