Elektronický podpis zdarma

Elektronický podpis, který zajišťuje důvěryhodnost e-mailové komunikace a umí i šifrovat e-maily lze díky certifikační autoritě Sectigo získat zdarma. Testovací osobní certifikát je ideální způsob jak si vyzkoušet generování, získání a používání elektronického podpisu.

Certifikační autorita Sectigo, dříve známá pod jménem Comodo, vydávala do loňského roku zájemcům elektronický podpis zdarma na 1 rok, který bylo možné také každoročně obnovovat. Letos na jaře začala autorita nabízet 3 komerční varianty elektronického podpisu a nabídku testovacího osobního certifikátu zkrátila na 1 měsíc. I přesto je to stále ideální varianta pro vyzkoušení práce s elektronickým podpisem.

Co je Elektronický podpis

Definice elektronického podpisu říká, že je to nástroj pro identifikaci a autentizaci v prostředí internetu a nahrazuje klasický vlastnoruční podpis. Elektronický podpis je v asymetrické kryptografii tvořen párem klíčů, primárním klíčem a veřejným klíčem. Veřejný klíč je certifikován certifikační autoritou, která potvrzuje/ověřuje majitele. Mluvíme-li o osobním certifikátu, jedná se defakto také o elektronický podpis.
Dalším pojmem pro elektronický podpis je S/MIME certifikát, což je zkratka pro Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions (S/MIME) protokol používaný k zabezpečení elektronické pošty.

Testovací elektronický podpis

Elektronický podpis od certifikační autority Sectigo je podporován většinou e-mailových klientů (Outlook, Thunderbird, eM Client aj.), je možné jej použít v Office 365 i k podepsání souboru PDF v Adobe Acrobatu. Podpis se vystavuje na jakýkoliv ověřitelný e-mail. Ověření probíhá pouze zasláním validačního e-mailu na požadovanou schránku.

Elektronický podpis lze získat na stránkách autority Sectigo zde.

Při přístupu na stránku generování certifikátu je nutné povolit možnost generování klíčů.

V žádosti o elektronický podpis se vyplňují pouze údaje Jméno (First Name), Příjmení (Last Name), e-mailová adresa na kterou má být osobní certifikát vystaven (Email Address) a Země (Country). Jména vyplňujte bez diakritiky.

Dále je potřeba vložit heslo pro Revokaci (zneplatnění) a odsouhlasit Subscriber Agreement.

Odeslání a instalace certifikátu

Po vyplnění a potvrzení formuláře prohlížeč vygeneruje privátní a veřejný klíč (opět bude nutné potvrdit dialog ohledně generování klíčů), který je “poslán” do certifikační autority. Ta zašle na vyplněnou e-mailovou schránku validační e-mail. E-mail by měl přijít během 10-15 minut.
V e-mailu se nachází odkaz na instalaci certifikátu „Click to Install Sectigo Email Certificate“. Zde je velice nutné otevřít odkaz ve stejném prohlížeči jak probíhalo generování certifikátu! Často se stává, že je nastavený jiný prohlížeč pro otevírání odkazu a nic se nestane. Jakmile proběhne spárování ocertifikovaného veřejného klíče s privátním na Vašem počítači, můžete začít elektronický podpis používat.

Generování elektronického podpisu

Osobní certifikáty se generují přímo v internetovém prohlížeči, což je například rozdíl proti komerčním SSL certifikátům pro zajištění HTTPS komunikace. Certifikační autorita Sectigo doporučuje na systému Windows generování provádět v prohlížeči Internet Explorer, který nový elektronický podpis uloží přímo do systému Windows. Pro uživatele Mac OS je vhodné použít prohlížeč Firefox, ten je také možné použít i na Windows, po vystavení je však nutné elektronický podpis z prohlížeče vyexportovat do souboru PFX.
V prohlížečích postavených na Chromiu (Chrome, Opera, …) je zakázaná funkce <keygen>, nelze na nich generovat klíče pro osobní certifikát a generování nebude provedeno.

 

Kontrola elektronického podpisu

Po získání elektronického podpisu je vhodné udělat kontrolu, že je vše v pořádku a máme funkční elektronický podpis.

Internet Explorer

V internetovém prohlížeči zvolte MENU -> Nastavení -> Možnosti Internetu -> Obsah -> Certifikáty
Zobrazit osobní certifikáty lze na OS Windows i v prohlížeči Chrome v Nastavení -> Správa certifikátů

FireFox

V internetovém prohlížeči zvolte MENU -> Možnosti -> Soukromí a zabezpečení -> Certifikáty -> Zobrazit certifikáty

Systém Windows

V systému Windows můžete získat informaci pomocí systémového programu certmgr.msc, který spustíte přes nabídku Spustit.

Komerční elektronický podpis

Na projektu SSLmentor nabízíme osobní certifikáty Sectigo Personal Authentication Certificates, které umožňují digitálně podepisovat e-mailovou komunikaci (jsou plně důvěryhodné všemi hlavními e-mailovými klienty a internetovými prohlížeči), šifrovat elektronickou komunikaci nebo podepsat dokumenty odesílané po internetové síti. Současně mohou sloužit k ověřování oprávnění k přístupu do internetových aplikací (autentizace osob).

Nabídka Sectigo Personal Authentication Certificates

  • Certifikát Basic
    • obsahuje pouze validovaný e-mail, získání podpisu je možné během minut
  • Certifikát PRO
    • obsahuje e-mail +jméno a příjmení
  • Certifikát Enterprise
    • firemní elektronický podpis s kompletními informacemi o podepisující osobě a firmě

Vyzkoušením testovacího elektronického podpisu můžete udělat první krok k bezpečné komunikaci s obchodními partnery či zaměstnanci.

Souhrn článku
Název článku
Elektronický podpis
Popis
Elektronický podpis od certifikační autority Sectigo lze získat zdarma. Přečtete si návod na získání osobního certifikátu k zajištění důvěryhodnosti e-mailové komunikace a šifrování. Testovací osobní certifikát je ideální způsob jak se seznámit a používat elektronický podpis.
Autor
Publisher Name
Web security s.r.o.

2 komentáře u „Elektronický podpis zdarma“

Komentáře nejsou povoleny.