Malware

Výraz malware vznikl složením anglických slov „malicious“ (zákeřný) a „software“ a popisuje záměr autora takového programu spíše než jeho specifické vlastnosti. Pod souhrnné označení malware se zahrnují počítačové viry, trojské koně, spyware a adware. Další kategorií malwaru psaného výhradně za účelem zisku je spyware, tedy programy, které monitorují uživatelem navštívené webové stránky, zobrazují nevyžádané reklamy a přinášejí tak … Číst dálMalware

Spyware

Spyware je program, který odesílá data z počítače/telefonu bez vědomí jeho uživatele. Jsou to velmi nebezpečné programy, které mohou odesílat hesla, čísla kreditních karet. Spyware se často šíří jako součást shareware, a to jako adware nebo bez vědomí uživatelů (ale s vědomím autorů programu). Jakmile si uživatel program nainstaluje a spustí, nainstaluje se také spyware. Spyware patří mezi … Číst dálSpyware

Hoax

Hoax (anglicky podvod, mystifikaci či žert) je nevyžádaná e-mailová zpráva, která uživatele varuje před nějakým virem, prosí o pomoc, informuje o nebezpečí apod. Hoax většinou obsahuje i výzvu žádající další rozeslání zprávy mezi přátele, příp. na co největší množství dalších adres, proto se někdy označuje také jako řetězový e-mail. V dnešní době se šíří hoaxy i po … Číst dálHoax

FTP

FTP (File Transfer Protocol) slouží pro přenos souborů mezi dvěma počítači na internetu.  FTP server Jedná se o počítač na kterým běží služba FTP. Ostatní počítače se k němu mohou připojit a přenášet soubory (stahovat, nahrávat).

DNS

DNS (Domain Name System) byl vyvinut, aby si lidé nemuseli pamatovat IP adresy jednotlivých počítačů, což by bylo velice nepraktické. DNS je hierarchický systém doménových jmen, který je realizován servery DNS a protokolem stejného jména, kterým si vyměňují informace. Jeho hlavním úkolem a příčinou vzniku jsou vzájemné převody doménových jmen a IP adres uzlů sítě. Později ale přibral další … Číst dálDNS

Cookie

Cookie (anglicky koláček, oplatka, sušenka) se v protokolu HTTP označuje malé množství dat, která WWW server pošle prohlížeči, který je uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládá se např. do nich obsah „nákupního košíku“ v elektronických obchodech, uživatelské předvolby apod.

Byte

Byte (čti bajt) je jednotka množství informace používaná v informatice – 1 Byte (B) = 8 bitů. Má rozsah 2^8 tj. 256 hodnot od 0 do 255. Velikost dat se uvádí nejčastěji v Kilobyte (KB), Megabyte (MB), Gigabyte (GB), Terabyte (TB). http://cs.wikipedia.org/wiki/Byte

Browser

Browser nebo-li webový prohlížeč. Je to program, který slouží k prohlížení webových stránek. Program umožňuje komunikaci se serverem a zpracování přijatého kódu (HTML, XHTML, XML apod.), který podle daných standardů zformátuje a zobrazí webovou stránku. Mezi nejznámější prohlížeče patří programy Chrome, Mozilla Firefox a Opera.

BIT

Bit (z anglického binary digit – dvojková číslice; angl. bit = drobek, kousek) je základní a současně nejmenší jednotkou informace, používanou především v číslicové a výpočetní technice. Značí se malým písmenem b, např. 8 b, ale současně se může také objevit i označení bit, např. 8 bit. 1 bit reprezentuje informaci, získanou odpovědí na jednu otázku typu … Číst dálBIT